Cum poți ajuta

Vino alături de noi în echipa Parakletos sau ajută-ne să ne atingem obiectivele
01

Ce înseamnă să fii membru cotizant?

Membrii cotizanți sunt persoane care susțin activitățile asociației prin achitarea anuală a cotizației.    


Care sunt drepturile membrilor cotizanți?  

a) să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele şi hotărârile Adunării Generale;
b) să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul Director, dacă au aptitudini şi capacitate pentru funcţiile pentru care candidează;
c) să beneficieze de programele iniţiate de Asociaţie;
d) să participela programele derulate de Asociaţie;
e) să beneficieze de rezultatele programelor iniţiate de Asociaţie;
f) să aibă acces la spaţiile şi dotările Asociaţiei pentru organizarea unor manifestări şi activităţi ştiinţifice, în domeniile de interes ale acesteia;
g) alte drepturi prevăzute în regulamentele Asociaţiei. 


Cotizația pentru anul 2021 este de 120 RON/ an 

Date necesare pentru plata prin virament bancar a cotizației:
• Numele organizației ASOCIAȚIA PARAKLETOS
•Codul de identificare fiscală (codul fiscal) 32820734
• Contul organizației  RO11 UGBI 0000 6220 0447 8RON

CERERE DE ADEZIUNE

Redirecționează 3,5% din impozitul tău către Asociația Parakletos pentru a finanța proiectele propuse în cadrul Asociației

Nu vei pierde nimic, acești bani sunt un procent din impozitul pe venit. O modalitate excelentă pentru a urmări cum sunt gestionați banii tai.  


CUM SE PROCEDEAZĂ:

1.      Descarcă formularul 230 ( link formular)
2.      Printează și completează formularul
3.     Trimite formularul la Administrația Fiscală (ANAF) de care aparții


Alte modalități de depunere :

1. Depunere personală la ghișeu
2. Trimitere on-line prin intermediul (link către site)
3. Trimitere prin poștă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

FORMULAR 230MODEL DE COMPLETARE FORMULAR 230
02
03

Aspecte juridice ale sponsorizării

În condițiile legii 32/1994 actualizată, sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare, pentru susținerea de activități fară scop lucrativ, desfășurate de către una dintre părți, denumită beneficiarul sponsorizării.

Existența și conținutul contractului de sponsorizare se dovedesc prin forma scrisă a acestuia, în care se vor specifica obiectul contractului, valoarea contractului, durata, termenele și obligațiile parților.

Motivul ce face necesară încheierea contractului de sponsorizare este acela că, în esență, prin actul de sponsorizare se efectuează un transfer de proprietate asupra unor valori sau bunuri.

În cazul unei sponsorizări constând în bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic încheiat, la valoarea lor reală în momentul predării către beneficiar.


Aspecte fiscale ale sponsorizării

Sponsorizarea este o cheltuială nedeductibilă conform art. 25 din Codul Fiscal, din care scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:
1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; pentru situațiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri , această limită se determină potrivit normelor;
2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat. Așadar, firmele care fac sponsorizări au avantajul că își pot deduce pe mai mulți ani cheltuielile făcute cu sponsorizarea, astfel că li se diminuează impozitul pe profit datorat statului și în alt an sau alti ani, în afara celui în care s-a făcut o sponsorizare mai consistentă.


Exemplu de calcul pentru limita de deductibilitate a sponsorizării

Presupunem că ai o cifră de afaceri de 1.000.000 RON, un profit brut de 100.000 lei și datorezi un impozit pe profit de 16.000 RON

0.5% din cifra de afaceri = 5000 RON
20% din impozitul datorat = 3200 RON

CONTRACT DE SPONSORIZARE (PERSOANĂ FIZICĂ)CONTRACT DE SPONSORIZARE (PERSOANĂ JURIDICĂ)
04


Organizațiile non-profit funcționează pe baza mai multor tipuri de donații, care să șuștină activitățile întreprinse. Daca ești interesat să participi și tu într-un astfel de demers este important să cunoști căile disponibile de finanțare.


Donații în bani

Donațiile în bani reprezintă sumele oferite de un furnizor (instituții guvernamentale, companii private sau persoane fizice) unui ONG.

Donațiile oferite din bugetul de stat vin, de regulă, cu anumite restricții privind alocarea fondurilor în anumite zone și pentru beneficiari desemnați. Companiile private sponsorizează organizațiile non-profit și ca o consolidare a imaginii/reputației brandului.


Donații în bunuri și obiecte

Donațiile în bunuri și obiecte sunt cadouri oferite în beneficiul funcționarii unui ONG și pot consta în echipamente și piese de birotică, computere, mobilier, cărți etc.

Pentru donații în bani aveți nevoie de următoarele date:
•    Numele organizației ASOCIAȚIA PARAKLETOS
•    Codul de identificare fiscală (codul fiscal) 32820734
•    Contul organizației RO11 UGBI 0000 6220 0447 8RON


Pentru donații în timp sau în bunuri și obiecte vă rugam să ne contactati la una din următoarele adrese de e-mail:

• office@asociatia-parakletos.ro
• asociatia.parakletos@yahoo.com


05


Fii un Parakletos!

Fii chiar tu schimbarea pe care vrei s-o vezi în lume, oferă timpul și calitățile tale pentru a îndrepta problemele sociale. Implicarea și dedicarea voluntarilor sunt cei mai importanți stâlpi pe care un ONG se poate baza! Fii chiar tu aliatul nostru de dreapta. Fii un Parakletos!

Formular de contact

Vino în echipa noastră completând acest formular.

Câmpurile marcate cu steluță (*) sunt obligatorii.
Asociația Parakletos
Mulțumim! Mesajul tău a fost transmis. Îți vom răspunde în cel mai scurt timp.
Ups! Ceva nu a mers bine în timp iar mesajul nu a putut fi transmis. Te rugăm să reîncerci.
06
Apasă aici pentru a ajunge sus :)